Användarvillkor - Vehikel

1. Begreppsförklaring
- Vehikel - Namnet på tjänsten.
- Förmedlare - Vehikel.
- Användare - Den som använder tjänsten för att söka parkeringsplatser med hjälp av tjänsten.
- Annonsör - Den som använder tjänsten för att hyra ut parkeringsplatser.
- Stripe - En tjänst som används för att hantera pengarna på tjänsten.

2. Beskrivning av tjänsten
- Tjänsten är utvecklad av IT Advisory Nordic HB. Vehikel är en mellanhand för Användare och Annonsörer att hyra och hyra ut parkeringsplatser. Annonsörer tillhandahåller parkeringsplatser i utbyte mot en viss summa som Användare betalar vid bokning av parkeringsplatser. Som Förmedlare tar vi en provision på 20% av denna summa.

3. Betalning
- Betalning för parkeringsplatser ska ske genom betalfunktionen på vår webbplats. Betalning på annat sätt får ej förekomma.

4. Användarens användande av tjänsten
- Användare fyller i ett betalkort som senare används för att snabbt och enkelt hyra parkeringsplatser.
- Vid hyrning bestämmer man vilken period man vill hyra. De tillgängliga perioderna visas på varje annons.
- Priset beräknas och visas när man valt vilken period man vill hyra.
- Vid hyra fyller Användaren i betalkortets utgångsdatum, för att undvika bedrägeriförsök.
- När man sett över uppgifterna och godkänt dem kan man hyra platsen.
- Adressen får man som Användare reda på 24 timmar innan parkeringen börjar gälla.
- Parkeringen går att avboka fram till och med 24 timmar innan parkeringen börjar gälla. Hela summan returneras då till betalkortet som köpet gjordes med.

5. Annonsörens användande av tjänsten
- Annonsörer måste fylla i diverse uppgifter för att kunna ta ut pengar. Vilka uppgifter det är beror på om Annonsören är en privatperson eller ett företag.
- Annonsörer skapar annonser för parkeringsplatser och fyller i väsentlig information om den.
- Priset sjunker successivt ju längre en parkering hyrs ut.
- Adressen visas inte publikt, istället beräknas avstånd till närmaste kommunikationsmedel med hjälp av Googles API.
- Användare får reda på adressen 24 timmar innan parkeringens uthyrda tid börjar gälla, samtidigt som den inte längre kan avbokas.
- Uthyrda tider går att finna under “Mina annonser”.
- Pengarna börjar överföras till Annonsörens Stripe kontos balans när en plats blivit uthyrd.

6. Förmedlarens uppgift
- Förmedlarens uppgift är följande.
- Hjälpa Annonsörer att lista sina parkeringar på vår webbplats.
- Hjälpa Användare att hitta parkeringar.
- Få båda parter att ingå i ett avtal med varandra.
- Ta betalt för Annonsörernas sida och ta betalt av Användare.

7. Förmedlarens vinst
- Som Förmedlare tar vi en provision på 20% av intjänat belopp per uthyrning. Dessa 20% består av intäkt, moms och avgifter till Stripe.

1. Inledning
Avtalet utgår från att bägge parter har läst och accepterat användarvillkoren samt denna text.

2. Nyttjande av parkeringsplats
Användaren får endast parkera sitt fordon mellan start- och sluttiderna. Fordonet ska i regel inte överstiga måtten; 5 meters längd, 2 meter, 2 meter höjd. Skulle Annonsören ange annat i annonsen gäller dessa mått.

3. Reklamation
Skulle Annonsören angivit felaktiga uppgifter eller som inte stämmer överens med användarvillkoren ska Användaren kontakta Annonsören för att komma fram till en lösning. Förmedlaren har ingen del av detta avtal och kan därmed inte påverka eller lösa tvisten.