Integritetspolicy - Vehikel

Inledning
Syftet med denna text är att informera användare om villkoren som gäller för användning av webbsidan, samt hantering av användares personliga uppgifter och integritet och vad dess ändamål gäller. Nedan finner du information som ger en djupare förklaring av relevanta ämnen.

Cookies
Cookies är en grundläggande funktion för vår webbsida och utgår från att du som användare tillåter cookies på webbsidan. En cookie är en textfil som lagras med hjälp av en webbläsare på din dator eller den tekniska enhet som du besöker sidan med. Textfilen hämtas sedan igen vid ditt nästa besök via webbläsaren och används för att hämta information och anpassa sidan för just dig. Du kan enkelt radera eller blockera cookies om du vill via din webbläsare. Tredjepartscookies från Stripe och Facebook förekommer på vår sida, dessa cookies policys regleras enligt deras aktörers avtal. Vi ansvarar inte för dessa avtal, policys och integritetsskydd som tillämpas i dessa fall.

Säkerhet
När du registrerar dig hos oss väljer du ditt eget lösenord som du använder för att logga in på ditt konto. Det är ditt eget ansvar att se till att inga obehöriga personer har tillgång till ditt konto. Skulle du misstänka att någon har åtkomst till ditt konto ska du genast byta lösenord och se över aktiviteter på ditt konto. Finner du något misstänkt som inte stämmer ska du kontakta oss snarast.

Lagring av personuppgifter
Vi samlar och lagrar information om dig när du använder webbsidan. Informationen kommer direkt från dig som du själv fyller i. Du kan alltid fråga om vilka uppgifter vi har om dig samt begära att vi ändrar eller tar bort information, viss data är dock nödvändig för att ditt konto ska kunna fungera. Du kan redigera din information direkt genom att redigera din profil eller genom att kontakta oss.

Användande av personuppgifter
Vid användning av funktioner på webbsidan måste du uppge eller lämna personlig information. Dina uppgifter samlas och lagras då i en databas och används sedan till diverse funktioner på webbsidan. De uppgifter du lämnar delas inte med till någon tredje part.

Personuppgiftslagen
I överensstämmelse med personuppgiftslagen(PUL) har du som användare insynsrätt, detta innebär att du får begära att se vilka uppgifter vi har lagrat om dig. I och med detta kan du begära att rätta till felaktiga uppgifter samt begära att vi helt och hållet tar bort alla uppgifter vi har om dig.

Missbruk, falska eller olämpliga uppgifter
Vid fall där användare utan tillstånd eller angett falska uppgifter eller använt olämpliga uppgifter förbehåller vi oss rätten att ta bort data eller stänga kontot beroende på situationen efter vår egen bedömning.

Länkar till externa webbplatser
Länkar till externa webbsidor kan förekomma, andra villkor gäller på dessa sidor och kontrolleras därmed inte av oss. Var uppmärksam på innehållet på externa webbsidor som är länkade via vår webbsida, vi står helt utanför dess innehåll, villkor och avtal.

Ansvarsfriskrivning
Genom att besöka och använda vår webbsida accepterar du dessa villkor, man kan ej göra anspråk på att vi ska ta ansvar för någon typ av direkt eller indirekt skada som uppstår med användningen av våra tjänster och vår webbsida. Detta gäller dessutom information som publiceras på vår webbsida, även om den skulle vara inkorrekt.

Förändring av integritetspolicy
Dessa villkor kan komma att ändras och vi uppmanar alla användare att kontinuerligt hålla sig uppdaterade om innehållet.